Support  Logga in
 
Åtgärdsplats
  

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Gotlands län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Gotlands län
Inmatad datum: 2004-09-07 Ändrad datum: 2014-04-03

ÅtgärdsplatsID: 958
Karta
Lokalt ID:
Åtgärdsplatsens namn: Halsegårdsån
Northing-koordinat: 6362989
Easting-koordinat: 725153
Vattentyp: vattendrag
Kommentar:
Påverkan av kalkning: ej angiven
VandringshinderID:
Ytvattenförkomst: SE571000-184001
SVAR-version: SVAR2012:2
Placerad i: I biflöde
Rinnsträcka ID (RSTID): 63608031682930
Huvudavrinningsområde nr (HARONR): 117/118
Kommuner:
Koppling till kalkningens åtgärdsområde
Åtgärdsområde IDÅtgärdsområdesnamnAreal (ha)Huvudavrinningsområde nrLän
Koppling till värdefullavatten fiske (ger effekt i dessa vatten)
OmrådesIDOmrådesnamnOmrådestypNationell bedömningHuvudavrinningsområde namnLän
Koppling till värdefullavatten natur (ger effekt i dessa vatten)
OmrådesIDOmrådesnamnOmrådestypNationell bedömningHuvudavrinningsområde namnLän
Koppling till värdefullavatten kultur (ger effekt i dessa vatten)
OmrådesIDOmrådesnamnOmrådestypNationell bedömningHuvudavrinningsområde namnLän
Koppling till natura2000 (ger effekt i dessa vatten)
SitecodeNamnNorthing - koordinatEasting - koordinatArea (ha)