Support  Logga in
 
Åtgärdsplats
  

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Stockholms län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Stockholms län
Inmatad datum: 2004-09-02 Ändrad datum: 2014-04-03

ÅtgärdsplatsID: 843
Karta
Lokalt ID:
Åtgärdsplatsens namn: Norra Källsta, dammen
Northing-koordinat: 6548826
Easting-koordinat: 660267
Vattentyp: vattendrag
Kommentar: Dammen vid Källsta. En elfiskelokal uppströms (Fagersjöbäcken, koord.; 654876-161463)
Påverkan av kalkning: Nej
VandringshinderID:
Ytvattenförkomst: SE654512-161517
SVAR-version: SVAR2012:2
Placerad i: I vattenförekomst
Rinnsträcka ID (RSTID): 65500611613488
Huvudavrinningsområde nr (HARONR): 62/63
Kommuner:
Koppling till kalkningens åtgärdsområde
Åtgärdsområde IDÅtgärdsområdesnamnAreal (ha)Huvudavrinningsområde nrLän
Koppling till värdefullavatten fiske (ger effekt i dessa vatten)
OmrådesIDOmrådesnamnOmrådestypNationell bedömningHuvudavrinningsområde namnLän
AB_FiV_9FitunaånVattendragVärdefulltKustområde1
Koppling till värdefullavatten natur (ger effekt i dessa vatten)
OmrådesIDOmrådesnamnOmrådestypNationell bedömningHuvudavrinningsområde namnLän
Koppling till värdefullavatten kultur (ger effekt i dessa vatten)
OmrådesIDOmrådesnamnOmrådestypNationell bedömningHuvudavrinningsområde namnLän
Koppling till natura2000 (ger effekt i dessa vatten)
SitecodeNamnNorthing - koordinatEasting - koordinatArea (ha)