Support  Logga in
 
Åtgärdsplats
  

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Stockholms län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Stockholms län
Inmatad datum: 2004-09-01 Ändrad datum: 2014-04-03

ÅtgärdsplatsID: 789
Karta
Lokalt ID:
Åtgärdsplatsens namn: Stora Uringe
Northing-koordinat: 6556653
Easting-koordinat: 663185
Vattentyp: vattendrag
Kommentar: Även vid Norrga (elfiskelokal: Kvarnruinen 655964-161690).
Påverkan av kalkning: ej angiven
VandringshinderID:
Ytvattenförkomst: SE656155-161871
SVAR-version: SVAR2012:2
Placerad i: I vattenförekomst
Rinnsträcka ID (RSTID): 65569651617092
Huvudavrinningsområde nr (HARONR): 62/63
Kommuner:
Koppling till kalkningens åtgärdsområde
Åtgärdsområde IDÅtgärdsområdesnamnAreal (ha)Huvudavrinningsområde nrLän
Koppling till värdefullavatten fiske (ger effekt i dessa vatten)
OmrådesIDOmrådesnamnOmrådestypNationell bedömningHuvudavrinningsområde namnLän
Koppling till värdefullavatten natur (ger effekt i dessa vatten)
OmrådesIDOmrådesnamnOmrådestypNationell bedömningHuvudavrinningsområde namnLän
NRO01031Kagghamraåndel av vattendragvärdefulltKUSTOMRÅDEAB
Koppling till värdefullavatten kultur (ger effekt i dessa vatten)
OmrådesIDOmrådesnamnOmrådestypNationell bedömningHuvudavrinningsområde namnLän
Koppling till natura2000 (ger effekt i dessa vatten)
SitecodeNamnNorthing - koordinatEasting - koordinatArea (ha)