Support  Logga in
 
Åtgärdsplats
  

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Jämtlands län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Jämtlands län
Inmatad datum: 2014-10-27 Ändrad datum: 2014-10-27

ÅtgärdsplatsID: 7876
Karta
Lokalt ID:
Åtgärdsplatsens namn: Sjättvattsån
Northing-koordinat: 7101979
Easting-koordinat: 498829
Vattentyp: vattendrag
Kommentar:
Påverkan av kalkning: uppgift saknas
VandringshinderID:
Ytvattenförkomst:
SVAR-version:
Placerad i:
Rinnsträcka ID (RSTID):
Huvudavrinningsområde nr (HARONR): 38 Ångermanälven
Kommuner:
Koppling till kalkningens åtgärdsområde
Åtgärdsområde IDÅtgärdsområdesnamnAreal (ha)Huvudavrinningsområde nrLän
Koppling till värdefullavatten fiske (ger effekt i dessa vatten)
OmrådesIDOmrådesnamnOmrådestypNationell bedömningHuvudavrinningsområde namnLän
Koppling till värdefullavatten natur (ger effekt i dessa vatten)
OmrådesIDOmrådesnamnOmrådestypNationell bedömningHuvudavrinningsområde namnLän
Koppling till värdefullavatten kultur (ger effekt i dessa vatten)
OmrådesIDOmrådesnamnOmrådestypNationell bedömningHuvudavrinningsområde namnLän
Koppling till natura2000 (ger effekt i dessa vatten)
SitecodeNamnNorthing - koordinatEasting - koordinatArea (ha)