Support  Logga in
 
Åtgärdsplats
  

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Dalarnas län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Dalarnas län
Inmatad datum: 2014-03-31 Ändrad datum: 2014-03-31

ÅtgärdsplatsID: 6834
Karta
Lokalt ID:
Åtgärdsplatsens namn: Mångån
Northing-koordinat: 6749396
Easting-koordinat: 477529
Vattentyp: vattendrag
Kommentar:
Påverkan av kalkning: ej angiven
VandringshinderID:
Ytvattenförkomst:
SVAR-version:
Placerad i:
Rinnsträcka ID (RSTID):
Huvudavrinningsområde nr (HARONR): 53 Dalälven
Kommuner:
Koppling till kalkningens åtgärdsområde
Åtgärdsområde IDÅtgärdsområdesnamnAreal (ha)Huvudavrinningsområde nrLän
DNMÅNGÅN10753,3953W
Koppling till värdefullavatten fiske (ger effekt i dessa vatten)
OmrådesIDOmrådesnamnOmrådestypNationell bedömningHuvudavrinningsområde namnLän
Koppling till värdefullavatten natur (ger effekt i dessa vatten)
OmrådesIDOmrådesnamnOmrådestypNationell bedömningHuvudavrinningsområde namnLän
Koppling till värdefullavatten kultur (ger effekt i dessa vatten)
OmrådesIDOmrådesnamnOmrådestypNationell bedömningHuvudavrinningsområde namnLän
Koppling till natura2000 (ger effekt i dessa vatten)
SitecodeNamnNorthing - koordinatEasting - koordinatArea (ha)