Support  Logga in
 
Åtgärdsplats
  

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Jönköpings län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Inmatad datum: 2004-08-30 Ändrad datum: 2014-04-03

ÅtgärdsplatsID: 666
Karta
Lokalt ID:
Åtgärdsplatsens namn: Mela kvarn
Northing-koordinat: 6362579
Easting-koordinat: 505138
Vattentyp: vattendrag
Kommentar: Samma koord som i Bk.
Påverkan av kalkning: Nej
VandringshinderID:
Ytvattenförkomst: SE636477-145682
SVAR-version: SVAR2012:2
Placerad i: I vattenförekomst
Rinnsträcka ID (RSTID): 63649401456846
Huvudavrinningsområde nr (HARONR): 74 Emån
Kommuner:
Koppling till kalkningens åtgärdsområde
Åtgärdsområde IDÅtgärdsområdesnamnAreal (ha)Huvudavrinningsområde nrLän
Koppling till värdefullavatten fiske (ger effekt i dessa vatten)
OmrådesIDOmrådesnamnOmrådestypNationell bedömningHuvudavrinningsområde namnLän
Koppling till värdefullavatten natur (ger effekt i dessa vatten)
OmrådesIDOmrådesnamnOmrådestypNationell bedömningHuvudavrinningsområde namnLän
F 2052Storområde Emån (länsgränsen-Nålsjön)Del av vattendragvärdefulltEMÅNF
Koppling till värdefullavatten kultur (ger effekt i dessa vatten)
OmrådesIDOmrådesnamnOmrådestypNationell bedömningHuvudavrinningsområde namnLän
RI:F:024Byestadvattendragsärskilt värdefulltEmånF
Koppling till natura2000 (ger effekt i dessa vatten)
SitecodeNamnNorthing - koordinatEasting - koordinatArea (ha)