Support  Logga in
 
Åtgärdsplats
  

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Gotlands län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Gotlands län
Inmatad datum: 2004-08-30 Ändrad datum: 2019-03-22

ÅtgärdsplatsID: 609
Karta
Lokalt ID:
Åtgärdsplatsens namn: Kioskbäcken
Northing-koordinat: 6415893
Easting-koordinat: 725084
Vattentyp: vattendrag
Kommentar:
Påverkan av kalkning: ej angiven
VandringshinderID:
Ytvattenförkomst: SE575480-184830
SVAR-version: SVAR2012:2
Placerad i: I vattenförekomst
Rinnsträcka ID (RSTID): 64231491677684
Huvudavrinningsområde nr (HARONR): 0 Kust
Kommuner:
Koppling till kalkningens åtgärdsområde
Åtgärdsområde IDÅtgärdsområdesnamnAreal (ha)Huvudavrinningsområde nrLän
Koppling till värdefullavatten fiske (ger effekt i dessa vatten)
OmrådesIDOmrådesnamnOmrådestypNationell bedömningHuvudavrinningsområde namnLän
Koppling till värdefullavatten natur (ger effekt i dessa vatten)
OmrådesIDOmrådesnamnOmrådestypNationell bedömningHuvudavrinningsområde namnLän
Koppling till värdefullavatten kultur (ger effekt i dessa vatten)
OmrådesIDOmrådesnamnOmrådestypNationell bedömningHuvudavrinningsområde namnLän
Koppling till natura2000 (ger effekt i dessa vatten)
SitecodeNamnNorthing - koordinatEasting - koordinatArea (ha)