Support  Logga in
 
Åtgärdsplats
  

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Gotlands län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Gotlands län
Inmatad datum: 2004-08-30 Ändrad datum: 2014-04-03

ÅtgärdsplatsID: 605
Karta
Lokalt ID:
Åtgärdsplatsens namn: Själsöån
Northing-koordinat: 6399434
Easting-koordinat: 699883
Vattentyp: vattendrag
Kommentar:
Påverkan av kalkning: ej angiven
VandringshinderID:
Ytvattenförkomst: SE574520-182151
SVAR-version: SVAR2012:2
Placerad i: I biflöde
Rinnsträcka ID (RSTID): 63975031655078
Huvudavrinningsområde nr (HARONR): 118/117
Kommuner:
Koppling till kalkningens åtgärdsområde
Åtgärdsområde IDÅtgärdsområdesnamnAreal (ha)Huvudavrinningsområde nrLän
Koppling till värdefullavatten fiske (ger effekt i dessa vatten)
OmrådesIDOmrådesnamnOmrådestypNationell bedömningHuvudavrinningsområde namnLän
Koppling till värdefullavatten natur (ger effekt i dessa vatten)
OmrådesIDOmrådesnamnOmrådestypNationell bedömningHuvudavrinningsområde namnLän
Koppling till värdefullavatten kultur (ger effekt i dessa vatten)
OmrådesIDOmrådesnamnOmrådestypNationell bedömningHuvudavrinningsområde namnLän
Koppling till natura2000 (ger effekt i dessa vatten)
SitecodeNamnNorthing - koordinatEasting - koordinatArea (ha)