Support  Logga in
 
Åtgärdsplats
  

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Jämtlands län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Jämtlands län
Inmatad datum: 2013-11-11 Ändrad datum: 2013-11-11

ÅtgärdsplatsID: 4732
Karta
Lokalt ID: NULL
Åtgärdsplatsens namn: Järån
Northing-koordinat: 6993589
Easting-koordinat: 587569
Vattentyp: vattendrag
Kommentar: NULL
Påverkan av kalkning: ej angiven
VandringshinderID:
Ytvattenförkomst: NULL
SVAR-version: NULL
Placerad i: NULL
Rinnsträcka ID (RSTID): 69945681545788
Huvudavrinningsområde nr (HARONR): 40 Indalsälven
Kommuner:
Koppling till kalkningens åtgärdsområde
Åtgärdsområde IDÅtgärdsområdesnamnAreal (ha)Huvudavrinningsområde nrLän
230344Ödingen4885,0433664938Z
Koppling till värdefullavatten fiske (ger effekt i dessa vatten)
OmrådesIDOmrådesnamnOmrådestypNationell bedömningHuvudavrinningsområde namnLän
Koppling till värdefullavatten natur (ger effekt i dessa vatten)
OmrådesIDOmrådesnamnOmrådestypNationell bedömningHuvudavrinningsområde namnLän
Koppling till värdefullavatten kultur (ger effekt i dessa vatten)
OmrådesIDOmrådesnamnOmrådestypNationell bedömningHuvudavrinningsområde namnLän
Koppling till natura2000 (ger effekt i dessa vatten)
SitecodeNamnNorthing - koordinatEasting - koordinatArea (ha)