Support  Logga in
 
Åtgärdsplats
  

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen Gävleborg Ändrad av organisation: Länsstyrelsen Gävleborg
Inmatad datum: 2013-06-12 Ändrad datum: 2014-04-03

ÅtgärdsplatsID: 4638
Karta
Lokalt ID: NULL
Åtgärdsplatsens namn: Västra Bölan
Northing-koordinat: 6817933
Easting-koordinat: 602450
Vattentyp: vattendrag
Kommentar: NULL
Påverkan av kalkning: Ja
VandringshinderID:
Ytvattenförkomst: SE681952-156033
SVAR-version: SVAR2012:2
Placerad i: I vattenförekomst
Rinnsträcka ID (RSTID): NULL
Huvudavrinningsområde nr (HARONR): 46/47
Kommuner:
Koppling till kalkningens åtgärdsområde
Åtgärdsområde IDÅtgärdsområdesnamnAreal (ha)Huvudavrinningsområde nrLän
2182atgAtjarnsbackenÅtjärnsbäcken576746/47 X
Koppling till värdefullavatten fiske (ger effekt i dessa vatten)
OmrådesIDOmrådesnamnOmrådestypNationell bedömningHuvudavrinningsområde namnLän
Koppling till värdefullavatten natur (ger effekt i dessa vatten)
OmrådesIDOmrådesnamnOmrådestypNationell bedömningHuvudavrinningsområde namnLän
Koppling till värdefullavatten kultur (ger effekt i dessa vatten)
OmrådesIDOmrådesnamnOmrådestypNationell bedömningHuvudavrinningsområde namnLän
Koppling till natura2000 (ger effekt i dessa vatten)
SitecodeNamnNorthing - koordinatEasting - koordinatArea (ha)