Support  Logga in
 
Åtgärdsplats
  

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Hallands län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Hallands län
Inmatad datum: 2013-03-08 Ändrad datum: 2014-04-03

ÅtgärdsplatsID: 4599
Karta
Lokalt ID: Kvarnagården
Åtgärdsplatsens namn: Himleån - Kvarnagården utrivning 1993
Northing-koordinat: 6335213
Easting-koordinat: 336127
Vattentyp: vattendrag
Kommentar: Utrivning av damm som användes för kommunens vattenverk tom 1968. Vattendom på utrivning 1993.
Påverkan av kalkning: ej angiven
VandringshinderID:
Ytvattenförkomst: SE633931-128710
SVAR-version: SVAR2012:2
Placerad i: I vattenförekomst
Rinnsträcka ID (RSTID):
Huvudavrinningsområde nr (HARONR): 104 Himleån
Kommuner:
Koppling till kalkningens åtgärdsområde
Åtgärdsområde IDÅtgärdsområdesnamnAreal (ha)Huvudavrinningsområde nrLän
Åtg104000-1Himleån6786104 N
Koppling till värdefullavatten fiske (ger effekt i dessa vatten)
OmrådesIDOmrådesnamnOmrådestypNationell bedömningHuvudavrinningsområde namnLän
N_FiV_29HimleånVattensystemVärdefulltHimleån13
Koppling till värdefullavatten natur (ger effekt i dessa vatten)
OmrådesIDOmrådesnamnOmrådestypNationell bedömningHuvudavrinningsområde namnLän
Koppling till värdefullavatten kultur (ger effekt i dessa vatten)
OmrådesIDOmrådesnamnOmrådestypNationell bedömningHuvudavrinningsområde namnLän
Koppling till natura2000 (ger effekt i dessa vatten)
SitecodeNamnNorthing - koordinatEasting - koordinatArea (ha)
SE0510049Getteröns fågelreservat  350,39999999999901