Support  Logga in
 
Åtgärdsplats
  

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Hallands län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Hallands län
Inmatad datum: 2013-02-20 Ändrad datum: 2014-04-03

ÅtgärdsplatsID: 4574
Karta
Lokalt ID: Slottsmöllan
Åtgärdsplatsens namn: Nissan - Slottsmöllans kraftverk gamla laxtrappan
Northing-koordinat: 6285055
Easting-koordinat: 369706
Vattentyp: vattendrag
Kommentar: Tillbyggnad i den gamla laxtrappan belägen i gamla åfåran.
Påverkan av kalkning: ej angiven
VandringshinderID:
Ytvattenförkomst: SE628891-132211
SVAR-version: SVAR2012:2
Placerad i: I vattenförekomst
Rinnsträcka ID (RSTID):
Huvudavrinningsområde nr (HARONR): 101 Nissan
Kommuner:
Koppling till kalkningens åtgärdsområde
Åtgärdsområde IDÅtgärdsområdesnamnAreal (ha)Huvudavrinningsområde nrLän
Åtg101000-1Sännan8110101 N
Åtg101000-15Teglabäcken1325101 N
Åtg101000-16Arlösabäcken391101 N
Åtg101000-17Boarpsbäcken2859101 N
Koppling till värdefullavatten fiske (ger effekt i dessa vatten)
OmrådesIDOmrådesnamnOmrådestypNationell bedömningHuvudavrinningsområde namnLän
N_FiV_46NissanVattensystemSärskilt värdefulltNissan13
Koppling till värdefullavatten natur (ger effekt i dessa vatten)
OmrådesIDOmrådesnamnOmrådestypNationell bedömningHuvudavrinningsområde namnLän
Koppling till värdefullavatten kultur (ger effekt i dessa vatten)
OmrådesIDOmrådesnamnOmrådestypNationell bedömningHuvudavrinningsområde namnLän
Koppling till natura2000 (ger effekt i dessa vatten)
SitecodeNamnNorthing - koordinatEasting - koordinatArea (ha)