Support  Logga in
 
Åtgärdsplats
  

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Hallands län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Hallands län
Inmatad datum: 2013-02-15 Ändrad datum: 2014-04-03

ÅtgärdsplatsID: 4570
Karta
Lokalt ID: Lia
Åtgärdsplatsens namn: Högvadsån - Liadammen
Northing-koordinat: 6341752
Easting-koordinat: 367812
Vattentyp: vattendrag
Kommentar: Kammartrapp vid Liadammen, färdig 1996, beslut 1988?. Ombyggd 1999. Fallrätten inlöst 2003.
Påverkan av kalkning: ej angiven
VandringshinderID:
Ytvattenförkomst: SE634929-132215
SVAR-version: SVAR2012:2
Placerad i: I vattenförekomst
Rinnsträcka ID (RSTID):
Huvudavrinningsområde nr (HARONR): 103 Ätran
Kommuner:
Koppling till kalkningens åtgärdsområde
Åtgärdsområde IDÅtgärdsområdesnamnAreal (ha)Huvudavrinningsområde nrLän
Åtg103000-2Högvadsån47419103 N
Koppling till värdefullavatten fiske (ger effekt i dessa vatten)
OmrådesIDOmrådesnamnOmrådestypNationell bedömningHuvudavrinningsområde namnLän
N_FiV_35ÄtranVattensystemSärskilt värdefulltÄtran13
Koppling till värdefullavatten natur (ger effekt i dessa vatten)
OmrådesIDOmrådesnamnOmrådestypNationell bedömningHuvudavrinningsområde namnLän
SE0510115HÖGVADSÅNvattendragsärskilt värdefulltÄTRANN
Koppling till värdefullavatten kultur (ger effekt i dessa vatten)
OmrådesIDOmrådesnamnOmrådestypNationell bedömningHuvudavrinningsområde namnLän
RI:N:019ÄTRADALENvattendragsärskilt värdefulltÄtranN
Koppling till natura2000 (ger effekt i dessa vatten)
SitecodeNamnNorthing - koordinatEasting - koordinatArea (ha)
SE0510115Högvadsån  59,700000000000003