Support  Logga in
 
Åtgärdsplats
  

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Örebro län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Örebro län
Inmatad datum: 2012-02-17 Ändrad datum: 2014-04-03

ÅtgärdsplatsID: 4281
Karta
Lokalt ID:
Åtgärdsplatsens namn: Utterbäcks kraftstation
Northing-koordinat: 6579542
Easting-koordinat: 478479
Vattentyp: damm
Kommentar:
Påverkan av kalkning: ej angiven
VandringshinderID: 13105
Ytvattenförkomst: SE658155-143234
SVAR-version: SVAR2012:2
Placerad i: I vattenförekomst
Rinnsträcka ID (RSTID):
Huvudavrinningsområde nr (HARONR): 108 Göta Älv
Kommuner:
Koppling till kalkningens åtgärdsområde
Åtgärdsområde IDÅtgärdsområdesnamnAreal (ha)Huvudavrinningsområde nrLän
138106atgomrÄlgsimmen8110108 T
Koppling till värdefullavatten fiske (ger effekt i dessa vatten)
OmrådesIDOmrådesnamnOmrådestypNationell bedömningHuvudavrinningsområde namnLän
T_FiV_49SvartälvenVattendragVärdefulltGöta älv18
Koppling till värdefullavatten natur (ger effekt i dessa vatten)
OmrådesIDOmrådesnamnOmrådestypNationell bedömningHuvudavrinningsområde namnLän
T 2351SvartälvenvattendragvärdefulltGÖTA ÄLVT
Koppling till värdefullavatten kultur (ger effekt i dessa vatten)
OmrådesIDOmrådesnamnOmrådestypNationell bedömningHuvudavrinningsområde namnLän
Koppling till natura2000 (ger effekt i dessa vatten)
SitecodeNamnNorthing - koordinatEasting - koordinatArea (ha)