Support  Logga in
 
Åtgärdsplats
  

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Jönköpings län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Inmatad datum: 2012-01-09 Ändrad datum: 2014-04-03

ÅtgärdsplatsID: 4210
Karta
Lokalt ID:
Åtgärdsplatsens namn: Mölekullen, Habo
Northing-koordinat: 6419087
Easting-koordinat: 444594
Vattentyp: vattendrag
Kommentar:
Påverkan av kalkning: ej angiven
VandringshinderID:
Ytvattenförkomst: SE641911-139532
SVAR-version: SVAR2012:2
Placerad i: I vattenförekomst
Rinnsträcka ID (RSTID):
Huvudavrinningsområde nr (HARONR): 67 Motala Ström
Kommuner:
Koppling till kalkningens åtgärdsområde
Åtgärdsområde IDÅtgärdsområdesnamnAreal (ha)Huvudavrinningsområde nrLän
Koppling till värdefullavatten fiske (ger effekt i dessa vatten)
OmrådesIDOmrådesnamnOmrådestypNationell bedömningHuvudavrinningsområde namnLän
F_FiV_14HökesånVattendragSärskilt värdefulltMotala ström6
F_FiV_29VätternSjöSärskilt värdefulltMotala ström6
Koppling till värdefullavatten natur (ger effekt i dessa vatten)
OmrådesIDOmrådesnamnOmrådestypNationell bedömningHuvudavrinningsområde namnLän
F 2367HökesånvattendragvärdefulltMOTALA STRÖMF
F 2386VÄTTERNsjösärskilt värdefulltMOTALA STRÖMF
Koppling till värdefullavatten kultur (ger effekt i dessa vatten)
OmrådesIDOmrådesnamnOmrådestypNationell bedömningHuvudavrinningsområde namnLän
Koppling till natura2000 (ger effekt i dessa vatten)
SitecodeNamnNorthing - koordinatEasting - koordinatArea (ha)
SE0310432Vättern (södra)  49510,5