Support  Logga in
 
Åtgärdsplats
  

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Västerbottens län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Västerbottens län
Inmatad datum: 2010-01-29 Ändrad datum: 2014-04-03

ÅtgärdsplatsID: 3839
Karta
Lokalt ID: 1
Åtgärdsplatsens namn: Vägövergång vid utloppet till Storbjurvattsbäcken
Northing-koordinat: 7090203
Easting-koordinat: 692759
Vattentyp: vattendrag
Kommentar:
Påverkan av kalkning: ej angiven
VandringshinderID:
Ytvattenförkomst: SE708938-165378
SVAR-version: SVAR2012:2
Placerad i: I vattenförekomst
Rinnsträcka ID (RSTID):
Huvudavrinningsområde nr (HARONR): 32 Lögdeälven
Kommuner:
Koppling till kalkningens åtgärdsområde
Åtgärdsområde IDÅtgärdsområdesnamnAreal (ha)Huvudavrinningsområde nrLän
BjurvattsbäckenBjurvattsbäcken2174,70232AC
Koppling till värdefullavatten fiske (ger effekt i dessa vatten)
OmrådesIDOmrådesnamnOmrådestypNationell bedömningHuvudavrinningsområde namnLän
AC_FiV_8Lögdeälven med biflödenVattensystemSärskilt värdefulltLeduån24
Koppling till värdefullavatten natur (ger effekt i dessa vatten)
OmrådesIDOmrådesnamnOmrådestypNationell bedömningHuvudavrinningsområde namnLän
AC 1902 GenLögdeälvenvattendragsärskilt värdefulltGIDEÄLVENAC
Koppling till värdefullavatten kultur (ger effekt i dessa vatten)
OmrådesIDOmrådesnamnOmrådestypNationell bedömningHuvudavrinningsområde namnLän
Koppling till natura2000 (ger effekt i dessa vatten)
SitecodeNamnNorthing - koordinatEasting - koordinatArea (ha)
SE0810433Lögdeälven  7276,6999999999998