Support  Logga in
 
Åtgärdsplats
  

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen Gävleborg Ändrad av organisation: Länsstyrelsen Gävleborg
Inmatad datum: 2009-11-02 Ändrad datum: 2014-04-03

ÅtgärdsplatsID: 3288
Karta
Lokalt ID:
Åtgärdsplatsens namn: Höljån
Northing-koordinat: 6806783
Easting-koordinat: 612513
Vattentyp: vattendrag
Kommentar: Manuell biotopvård Längd: Ca 1000 m Areal: Ca 2500 m2 Uppströms liggande Losesjön är kalkad.
Påverkan av kalkning: ej angiven
VandringshinderID:
Ytvattenförkomst: SE612303-171075
SVAR-version: SVAR2012:2
Placerad i: I biflöde
Rinnsträcka ID (RSTID):
Huvudavrinningsområde nr (HARONR): 46/47
Kommuner:
Koppling till kalkningens åtgärdsområde
Åtgärdsområde IDÅtgärdsområdesnamnAreal (ha)Huvudavrinningsområde nrLän
Koppling till värdefullavatten fiske (ger effekt i dessa vatten)
OmrådesIDOmrådesnamnOmrådestypNationell bedömningHuvudavrinningsområde namnLän
Koppling till värdefullavatten natur (ger effekt i dessa vatten)
OmrådesIDOmrådesnamnOmrådestypNationell bedömningHuvudavrinningsområde namnLän
Koppling till värdefullavatten kultur (ger effekt i dessa vatten)
OmrådesIDOmrådesnamnOmrådestypNationell bedömningHuvudavrinningsområde namnLän
Koppling till natura2000 (ger effekt i dessa vatten)
SitecodeNamnNorthing - koordinatEasting - koordinatArea (ha)