Support  Logga in
 
Åtgärdsplats
  

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen Gävleborg Ändrad av organisation: Länsstyrelsen Gävleborg
Inmatad datum: 2009-11-02 Ändrad datum: 2014-04-03

ÅtgärdsplatsID: 3287
Karta
Lokalt ID:
Åtgärdsplatsens namn: Hårsviksbäcken
Northing-koordinat: 6786350
Easting-koordinat: 615360
Vattentyp: vattendrag
Kommentar: Manuell biotopvård Längd: 600 m Areal: 1000 m2
Påverkan av kalkning: ej angiven
VandringshinderID:
Ytvattenförkomst: SE611213-171063
SVAR-version: SVAR2012:2
Placerad i: I vattenförekomst
Rinnsträcka ID (RSTID):
Huvudavrinningsområde nr (HARONR): 48/49
Kommuner:
Koppling till kalkningens åtgärdsområde
Åtgärdsområde IDÅtgärdsområdesnamnAreal (ha)Huvudavrinningsområde nrLän
Koppling till värdefullavatten fiske (ger effekt i dessa vatten)
OmrådesIDOmrådesnamnOmrådestypNationell bedömningHuvudavrinningsområde namnLän
X_FiV_17Ljusnans mynningsområdeDel av vattendragSärskilt värdefullt 21
Koppling till värdefullavatten natur (ger effekt i dessa vatten)
OmrådesIDOmrådesnamnOmrådestypNationell bedömningHuvudavrinningsområde namnLän
Koppling till värdefullavatten kultur (ger effekt i dessa vatten)
OmrådesIDOmrådesnamnOmrådestypNationell bedömningHuvudavrinningsområde namnLän
Koppling till natura2000 (ger effekt i dessa vatten)
SitecodeNamnNorthing - koordinatEasting - koordinatArea (ha)