Support  Logga in
 
Åtgärdsplats
  

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Kalmar län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Kalmar län
Inmatad datum: 2009-09-17 Ändrad datum: 2014-04-03

ÅtgärdsplatsID: 3025
Karta
Lokalt ID: HÅL00073
Åtgärdsplatsens namn: Baddammen Järnforsen
Northing-koordinat: 6363460
Easting-koordinat: 537312
Vattentyp: vattendrag
Kommentar:
Påverkan av kalkning: ej angiven
VandringshinderID:
Ytvattenförkomst: SE636628-148821
SVAR-version: SVAR2012:2
Placerad i: I vattenförekomst
Rinnsträcka ID (RSTID):
Huvudavrinningsområde nr (HARONR): 74 Emån
Kommuner:
Koppling till kalkningens åtgärdsområde
Åtgärdsområde IDÅtgärdsområdesnamnAreal (ha)Huvudavrinningsområde nrLän
EMÅH009Sällevadsån398474H
Koppling till värdefullavatten fiske (ger effekt i dessa vatten)
OmrådesIDOmrådesnamnOmrådestypNationell bedömningHuvudavrinningsområde namnLän
H_FiV_10Nedre SällevadsånDel av vattendragSärskilt värdefulltEmån8
Koppling till värdefullavatten natur (ger effekt i dessa vatten)
OmrådesIDOmrådesnamnOmrådestypNationell bedömningHuvudavrinningsområde namnLän
H 2238SÄLLEVADSÅN (NEDSTRÖMS FLEN)vattendragsärskilt värdefulltEMÅNH
Koppling till värdefullavatten kultur (ger effekt i dessa vatten)
OmrådesIDOmrådesnamnOmrådestypNationell bedömningHuvudavrinningsområde namnLän
H:ny:329Emåns dalgång, Silverån m flvattensystemsärskilt värdefulltEmånH
Koppling till natura2000 (ger effekt i dessa vatten)
SitecodeNamnNorthing - koordinatEasting - koordinatArea (ha)
SE0330160Emåns vattensystem i Kalmar län  1986,8