Support  Logga in
 
Åtgärdsplats
  

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Örebro län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Örebro län
Inmatad datum: 2008-11-27 Ändrad datum: 2014-04-03

ÅtgärdsplatsID: 2543
Karta
Lokalt ID: ID 6
Åtgärdsplatsens namn: Axbergshammars kraftstation
Northing-koordinat: 6587600
Easting-koordinat: 511017
Vattentyp: vattendrag
Kommentar:
Påverkan av kalkning: ej angiven
VandringshinderID:
Ytvattenförkomst: SE659495-146263
SVAR-version: SVAR2012:2
Placerad i: I vattenförekomst
Rinnsträcka ID (RSTID): 65897171465403
Huvudavrinningsområde nr (HARONR): 61 Norrström
Kommuner:
Koppling till kalkningens åtgärdsområde
Åtgärdsområde IDÅtgärdsområdesnamnAreal (ha)Huvudavrinningsområde nrLän
Koppling till värdefullavatten fiske (ger effekt i dessa vatten)
OmrådesIDOmrådesnamnOmrådestypNationell bedömningHuvudavrinningsområde namnLän
T_FiV_91Järleån-DyltaånVattendragVärdefulltNorrström18
Koppling till värdefullavatten natur (ger effekt i dessa vatten)
OmrådesIDOmrådesnamnOmrådestypNationell bedömningHuvudavrinningsområde namnLän
T 2317Järleåndel av vattendragvärdefulltNORRSTRÖMT
Koppling till värdefullavatten kultur (ger effekt i dessa vatten)
OmrådesIDOmrådesnamnOmrådestypNationell bedömningHuvudavrinningsområde namnLän
RI:T:035Järleån, Dyltaånvattendragsärskilt värdefulltNorrströmT
Koppling till natura2000 (ger effekt i dessa vatten)
SitecodeNamnNorthing - koordinatEasting - koordinatArea (ha)