Support  Logga in
 
Åtgärdsplats
  

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Jönköpings län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Inmatad datum: 2007-04-10 Ändrad datum: 2014-04-03

ÅtgärdsplatsID: 2223
Karta
Lokalt ID:
Åtgärdsplatsens namn: VETLANDABÄCKEN, dagvatten
Northing-koordinat: 6366571
Easting-koordinat: 503751
Vattentyp: vattendrag
Kommentar:
Påverkan av kalkning: ej angiven
VandringshinderID:
Ytvattenförkomst: SE636914-145499
SVAR-version: SVAR2012:2
Placerad i: I vattenförekomst
Rinnsträcka ID (RSTID): 63676321456484
Huvudavrinningsområde nr (HARONR): 74 Emån
Kommuner:
Koppling till kalkningens åtgärdsområde
Åtgärdsområde IDÅtgärdsområdesnamnAreal (ha)Huvudavrinningsområde nrLän
Koppling till värdefullavatten fiske (ger effekt i dessa vatten)
OmrådesIDOmrådesnamnOmrådestypNationell bedömningHuvudavrinningsområde namnLän
Koppling till värdefullavatten natur (ger effekt i dessa vatten)
OmrådesIDOmrådesnamnOmrådestypNationell bedömningHuvudavrinningsområde namnLän
Koppling till värdefullavatten kultur (ger effekt i dessa vatten)
OmrådesIDOmrådesnamnOmrådestypNationell bedömningHuvudavrinningsområde namnLän
Koppling till natura2000 (ger effekt i dessa vatten)
SitecodeNamnNorthing - koordinatEasting - koordinatArea (ha)