Support  Logga in
 
Åtgärdsplats
  

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Dalarnas län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Dalarnas län
Inmatad datum: 2007-02-12 Ändrad datum: 2014-04-03

ÅtgärdsplatsID: 2171
Karta
Lokalt ID:
Åtgärdsplatsens namn: ASPVASSLEN
Northing-koordinat: 6808824
Easting-koordinat: 447213
Vattentyp: vattendrag
Kommentar: Biotopvård från angiven koord och 5 km uppströms
Påverkan av kalkning: ej angiven
VandringshinderID:
Ytvattenförkomst: SE681396-140150
SVAR-version: SVAR2012:2
Placerad i: I vattenförekomst
Rinnsträcka ID (RSTID): 68161111404209
Huvudavrinningsområde nr (HARONR): 53 Dalälven
Kommuner:
Koppling till kalkningens åtgärdsområde
Åtgärdsområde IDÅtgärdsområdesnamnAreal (ha)Huvudavrinningsområde nrLän
EFROTNEN88888,6753W
Koppling till värdefullavatten fiske (ger effekt i dessa vatten)
OmrådesIDOmrådesnamnOmrådestypNationell bedömningHuvudavrinningsområde namnLän
W_FiV_86Österdalälven vid Brunnsberg (2)VattensystemVärdefulltDalälven20
Koppling till värdefullavatten natur (ger effekt i dessa vatten)
OmrådesIDOmrådesnamnOmrådestypNationell bedömningHuvudavrinningsområde namnLän
W 1813ROTÄLVEN-RYMMAN-DYVERDALEN-ASPVASSLANvattensystemsärskilt värdefulltDALÄLVENW
Koppling till värdefullavatten kultur (ger effekt i dessa vatten)
OmrådesIDOmrådesnamnOmrådestypNationell bedömningHuvudavrinningsområde namnLän
W:ny:336Rotälvenvattendragsärskilt värdefulltDalälvenW
Koppling till natura2000 (ger effekt i dessa vatten)
SitecodeNamnNorthing - koordinatEasting - koordinatArea (ha)