Support  Logga in
 
Åtgärdsplats
  

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Jämtlands län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Jämtlands län
Inmatad datum: 2004-08-20 Ändrad datum: 2014-04-03

ÅtgärdsplatsID: 212
Karta
Lokalt ID:
Åtgärdsplatsens namn: HOVERMOÅN
Northing-koordinat: 6972707
Easting-koordinat: 467405
Vattentyp: vattendrag
Kommentar: Avser åtgärder i anslutning till Hovermo kraftverk
Påverkan av kalkning: Ja
VandringshinderID:
Ytvattenförkomst: SE697180-142397
SVAR-version: SVAR2012:2
Placerad i: I vattenförekomst
Rinnsträcka ID (RSTID): 69906541430979
Huvudavrinningsområde nr (HARONR): 40 Indalsälven
Kommuner:
Koppling till kalkningens åtgärdsområde
Åtgärdsområde IDÅtgärdsområdesnamnAreal (ha)Huvudavrinningsområde nrLän
232610Högån27681,174256140Z
Koppling till värdefullavatten fiske (ger effekt i dessa vatten)
OmrådesIDOmrådesnamnOmrådestypNationell bedömningHuvudavrinningsområde namnLän
Z_FiV_74StorsjönSjöSärskilt värdefulltIndalsälven23
Koppling till värdefullavatten natur (ger effekt i dessa vatten)
OmrådesIDOmrådesnamnOmrådestypNationell bedömningHuvudavrinningsområde namnLän
Z 2296HögånvattensystemvärdefulltINDALSÄLVENZ
Koppling till värdefullavatten kultur (ger effekt i dessa vatten)
OmrådesIDOmrådesnamnOmrådestypNationell bedömningHuvudavrinningsområde namnLän
Koppling till natura2000 (ger effekt i dessa vatten)
SitecodeNamnNorthing - koordinatEasting - koordinatArea (ha)