Support  Logga in
 
Åtgärdsplats
  

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen Gävleborg Ändrad av organisation: Länsstyrelsen Gävleborg
Inmatad datum: 2007-01-11 Ändrad datum: 2014-04-03

ÅtgärdsplatsID: 2046
Karta
Lokalt ID:
Åtgärdsplatsens namn: LAXBÄCKEN/Hamreån
Northing-koordinat: 6807981
Easting-koordinat: 598335
Vattentyp: vattendrag
Kommentar: Biotopvårdsåtgärder 1100m,
Påverkan av kalkning: ej angiven
VandringshinderID:
Ytvattenförkomst: SE680872-155601
SVAR-version: SVAR2012:2
Placerad i: I vattenförekomst
Rinnsträcka ID (RSTID): 68085951556152
Huvudavrinningsområde nr (HARONR): 47 Norralaån
Kommuner:
Koppling till kalkningens åtgärdsområde
Åtgärdsområde IDÅtgärdsområdesnamnAreal (ha)Huvudavrinningsområde nrLän
Koppling till värdefullavatten fiske (ger effekt i dessa vatten)
OmrådesIDOmrådesnamnOmrådestypNationell bedömningHuvudavrinningsområde namnLän
Koppling till värdefullavatten natur (ger effekt i dessa vatten)
OmrådesIDOmrådesnamnOmrådestypNationell bedömningHuvudavrinningsområde namnLän
X 1907NORRALAÅNvattensystemsärskilt värdefulltNORRALAÅNX
Koppling till värdefullavatten kultur (ger effekt i dessa vatten)
OmrådesIDOmrådesnamnOmrådestypNationell bedömningHuvudavrinningsområde namnLän
Koppling till natura2000 (ger effekt i dessa vatten)
SitecodeNamnNorthing - koordinatEasting - koordinatArea (ha)