Support  Logga in
 
Åtgärdsplats
  

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen Gävleborg Ändrad av organisation: Länsstyrelsen Gävleborg
Inmatad datum: 2007-01-10 Ändrad datum: 2014-04-03

ÅtgärdsplatsID: 2043
Karta
Lokalt ID:
Åtgärdsplatsens namn: Källsjöbäcken
Northing-koordinat: 6833116
Easting-koordinat: 596603
Vattentyp: vattendrag
Kommentar: Biotopvårdsareal 7650 m2, Biotopvårdslängd 1700 m
Påverkan av kalkning: ej angiven
VandringshinderID:
Ytvattenförkomst: SE683369-155445
SVAR-version: SVAR2012:2
Placerad i: I biflöde
Rinnsträcka ID (RSTID): 68336921554455
Huvudavrinningsområde nr (HARONR): 46 Nianån
Kommuner:
Koppling till kalkningens åtgärdsområde
Åtgärdsområde IDÅtgärdsområdesnamnAreal (ha)Huvudavrinningsområde nrLän
Koppling till värdefullavatten fiske (ger effekt i dessa vatten)
OmrådesIDOmrådesnamnOmrådestypNationell bedömningHuvudavrinningsområde namnLän
Koppling till värdefullavatten natur (ger effekt i dessa vatten)
OmrådesIDOmrådesnamnOmrådestypNationell bedömningHuvudavrinningsområde namnLän
Koppling till värdefullavatten kultur (ger effekt i dessa vatten)
OmrådesIDOmrådesnamnOmrådestypNationell bedömningHuvudavrinningsområde namnLän
Koppling till natura2000 (ger effekt i dessa vatten)
SitecodeNamnNorthing - koordinatEasting - koordinatArea (ha)