Support  Logga in
 
Åtgärdsplats
  

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen Gävleborg Ändrad av organisation: Länsstyrelsen Gävleborg
Inmatad datum: 2007-01-04 Ändrad datum: 2014-04-03

ÅtgärdsplatsID: 1969
Karta
Lokalt ID:
Åtgärdsplatsens namn: BORRSJÖÅN
Northing-koordinat: 6730435
Easting-koordinat: 576100
Vattentyp: vattendrag
Kommentar: Åtgärdad sträcka 100m
Påverkan av kalkning: ej angiven
VandringshinderID:
Ytvattenförkomst: SE673137-153252
SVAR-version: SVAR2012:2
Placerad i: I vattenförekomst
Rinnsträcka ID (RSTID): 67336581530480
Huvudavrinningsområde nr (HARONR): 52 Gavleån
Kommuner:
Koppling till kalkningens åtgärdsområde
Åtgärdsområde IDÅtgärdsområdesnamnAreal (ha)Huvudavrinningsområde nrLän
2181atgHotjarnsbackenBorrsjöån Hötjärnsbäcken825852X
Koppling till värdefullavatten fiske (ger effekt i dessa vatten)
OmrådesIDOmrådesnamnOmrådestypNationell bedömningHuvudavrinningsområde namnLän
Koppling till värdefullavatten natur (ger effekt i dessa vatten)
OmrådesIDOmrådesnamnOmrådestypNationell bedömningHuvudavrinningsområde namnLän
Koppling till värdefullavatten kultur (ger effekt i dessa vatten)
OmrådesIDOmrådesnamnOmrådestypNationell bedömningHuvudavrinningsområde namnLän
Koppling till natura2000 (ger effekt i dessa vatten)
SitecodeNamnNorthing - koordinatEasting - koordinatArea (ha)