Support  Logga in
 
Åtgärdsplats
  

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Örebro län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Örebro län
Inmatad datum: 2017-01-10 Ändrad datum: 2017-01-10

ÅtgärdsplatsID: 19285
Karta
Lokalt ID:
Åtgärdsplatsens namn: Lassåna kvarndamm
Northing-koordinat: 6537444
Easting-koordinat: 478956
Vattentyp: damm
Kommentar:
Påverkan av kalkning: Nej
VandringshinderID:
Ytvattenförkomst: SE654042-143264
SVAR-version: SVAR2012:2
Placerad i:
Rinnsträcka ID (RSTID):
Huvudavrinningsområde nr (HARONR): 61 Norrström
Kommuner:
Koppling till kalkningens åtgärdsområde
Åtgärdsområde IDÅtgärdsområdesnamnAreal (ha)Huvudavrinningsområde nrLän
Koppling till värdefullavatten fiske (ger effekt i dessa vatten)
OmrådesIDOmrådesnamnOmrådestypNationell bedömningHuvudavrinningsområde namnLän
Koppling till värdefullavatten natur (ger effekt i dessa vatten)
OmrådesIDOmrådesnamnOmrådestypNationell bedömningHuvudavrinningsområde namnLän
Koppling till värdefullavatten kultur (ger effekt i dessa vatten)
OmrådesIDOmrådesnamnOmrådestypNationell bedömningHuvudavrinningsområde namnLän
Koppling till natura2000 (ger effekt i dessa vatten)
SitecodeNamnNorthing - koordinatEasting - koordinatArea (ha)