Support  Logga in
 
Åtgärdsplats
  

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Västerbottens län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Inmatad datum: 2016-06-28 Ändrad datum: 2019-03-22

ÅtgärdsplatsID: 16711
Karta
Lokalt ID:
Åtgärdsplatsens namn: Hednäs krv
Northing-koordinat: 7242362
Easting-koordinat: 774299
Vattentyp: damm
Kommentar:
Påverkan av kalkning: ej angiven
VandringshinderID:
Ytvattenförkomst: SE723572-174387
SVAR-version: SVAR_2012_2
Placerad i:
Rinnsträcka ID (RSTID):
Huvudavrinningsområde nr (HARONR): 17 Åbyälven
Kommuner:
Koppling till kalkningens åtgärdsområde
Åtgärdsområde IDÅtgärdsområdesnamnAreal (ha)Huvudavrinningsområde nrLän
Koppling till värdefullavatten fiske (ger effekt i dessa vatten)
OmrådesIDOmrådesnamnOmrådestypNationell bedömningHuvudavrinningsområde namnLän
Koppling till värdefullavatten natur (ger effekt i dessa vatten)
OmrådesIDOmrådesnamnOmrådestypNationell bedömningHuvudavrinningsområde namnLän
Koppling till värdefullavatten kultur (ger effekt i dessa vatten)
OmrådesIDOmrådesnamnOmrådestypNationell bedömningHuvudavrinningsområde namnLän
Koppling till natura2000 (ger effekt i dessa vatten)
SitecodeNamnNorthing - koordinatEasting - koordinatArea (ha)