Support  Logga in
 
Åtgärdsplats
  

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Värmlands län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Värmlands län
Inmatad datum: 2006-04-06 Ändrad datum: 2014-04-03

ÅtgärdsplatsID: 1420
Karta
Lokalt ID:
Åtgärdsplatsens namn: Årjäng
Northing-koordinat: 6586284
Easting-koordinat: 336441
Vattentyp: vattendrag
Kommentar:
Påverkan av kalkning: Ja
VandringshinderID:
Ytvattenförkomst: SE659848-129238
SVAR-version: SVAR2012:2
Placerad i: I vattenförekomst
Rinnsträcka ID (RSTID): 65921761291253
Huvudavrinningsområde nr (HARONR): 108 Göta Älv
Kommuner:
Koppling till kalkningens åtgärdsområde
Åtgärdsområde IDÅtgärdsområdesnamnAreal (ha)Huvudavrinningsområde nrLän
ATGOMR_17_108SILBODALSÄLVEN7725108 S
Koppling till värdefullavatten fiske (ger effekt i dessa vatten)
OmrådesIDOmrådesnamnOmrådestypNationell bedömningHuvudavrinningsområde namnLän
Koppling till värdefullavatten natur (ger effekt i dessa vatten)
OmrådesIDOmrådesnamnOmrådestypNationell bedömningHuvudavrinningsområde namnLän
S 2273Västra Silen med tillflödenvattensystemvärdefulltGÖTA ÄLVS
Koppling till värdefullavatten kultur (ger effekt i dessa vatten)
OmrådesIDOmrådesnamnOmrådestypNationell bedömningHuvudavrinningsområde namnLän
Koppling till natura2000 (ger effekt i dessa vatten)
SitecodeNamnNorthing - koordinatEasting - koordinatArea (ha)