Support  Logga in
 
Åtgärdsplats
  

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Norrbottens län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Norrbottens län
Inmatad datum: 2004-09-10 Ändrad datum: 2014-04-03

ÅtgärdsplatsID: 1069
Karta
Lokalt ID:
Åtgärdsplatsens namn: LÅNGTRÄSKÄLVEN
Northing-koordinat: 7285613
Easting-koordinat: 690186
Vattentyp: vattendrag
Kommentar:
Påverkan av kalkning: uppgift saknas
VandringshinderID:
Ytvattenförkomst: SE727795-166127
SVAR-version: SVAR2012:2
Placerad i: I vattenförekomst
Rinnsträcka ID (RSTID): 72856931653101
Huvudavrinningsområde nr (HARONR): 18 Byskeälven
Kommuner:
Koppling till kalkningens åtgärdsområde
Åtgärdsområde IDÅtgärdsområdesnamnAreal (ha)Huvudavrinningsområde nrLän
Koppling till värdefullavatten fiske (ger effekt i dessa vatten)
OmrådesIDOmrådesnamnOmrådestypNationell bedömningHuvudavrinningsområde namnLän
Koppling till värdefullavatten natur (ger effekt i dessa vatten)
OmrådesIDOmrådesnamnOmrådestypNationell bedömningHuvudavrinningsområde namnLän
AC 2350 GenByskeälvenvattendragsärskilt värdefulltByskeälvenAC
Koppling till värdefullavatten kultur (ger effekt i dessa vatten)
OmrådesIDOmrådesnamnOmrådestypNationell bedömningHuvudavrinningsområde namnLän
Koppling till natura2000 (ger effekt i dessa vatten)
SitecodeNamnNorthing - koordinatEasting - koordinatArea (ha)