Support  Logga in
 
Åtgärdsplats
  

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Västra Götalands län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Inmatad datum: 2004-08-13 Ändrad datum: 2014-04-03

ÅtgärdsplatsID: 100
Karta
Lokalt ID:
Åtgärdsplatsens namn: Örekilsälven
Northing-koordinat: 6489838
Easting-koordinat: 305762
Vattentyp: vattendrag
Kommentar: Torpdammen
Påverkan av kalkning: Nej
VandringshinderID:
Ytvattenförkomst: SE649438-125880
SVAR-version: SVAR2012:2
Placerad i: I vattenförekomst
Rinnsträcka ID (RSTID): 64925761259112
Huvudavrinningsområde nr (HARONR): 110 Örekilsälven
Kommuner:
Koppling till kalkningens åtgärdsområde
Åtgärdsområde IDÅtgärdsområdesnamnAreal (ha)Huvudavrinningsområde nrLän
Koppling till värdefullavatten fiske (ger effekt i dessa vatten)
OmrådesIDOmrådesnamnOmrådestypNationell bedömningHuvudavrinningsområde namnLän
O_FiV_6ÖrekilsälvenVattensystemSärskilt värdefulltÖrekilsälven14
Koppling till värdefullavatten natur (ger effekt i dessa vatten)
OmrådesIDOmrådesnamnOmrådestypNationell bedömningHuvudavrinningsområde namnLän
2039Örekilsälven med KärnsjönvattensystemvärdefulltÖREKILSÄLVENO
Koppling till värdefullavatten kultur (ger effekt i dessa vatten)
OmrådesIDOmrådesnamnOmrådestypNationell bedömningHuvudavrinningsområde namnLän
RI:O:026Torp-Munkedaldel av vattendragsärskilt värdefulltÖrekilsälvenO
Koppling till natura2000 (ger effekt i dessa vatten)
SitecodeNamnNorthing - koordinatEasting - koordinatArea (ha)
SE0520163Örekilsälven  120
SE0520171Gullmarsfjorden  11395