Support  Logga in
 
Bedömning av funktion för fiskväg
Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Uppsala län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Uppsala län
Inmatad datum: 2015-05-05 Ändrad datum: 2015-05-05

ID: 460
Bedömningsdatum: 2015-05-05
Status/skick: Gott
Funktion: God
Funktionsbedömning gäller art: Asp
Metodik för funktionsbedömning:
Kommentar: Fiskvägen fungerar bra för de flesta förekommande arter. Dock ingen nors registrerad vid provfisken. Fångade arter uppströms fiskvägen: asp, abborre, gädda, benlöja, mört och brax.
Uppgiftslämnare: Personnamn