Support  Logga in
 
Bedömning av funktion för fiskväg
Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen Östergötland Ändrad av organisation: Länsstyrelsen Östergötland
Inmatad datum: 2014-01-08 Ändrad datum: 2014-01-08

ID: 441
Bedömningsdatum: 2014-01-08
Status/skick: Ej bedömd
Funktion: God
Funktionsbedömning gäller art: Havsöring
Metodik för funktionsbedömning:
Kommentar: Fiskräknaren är borttagen. Fungerade mindre bra p.g.a. löv och skräp fastnade i öppningen.
Uppgiftslämnare: Personnamn