Support  Logga in
 
Bedömning av funktion för fiskväg
Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Jönköpings län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Inmatad datum: 2008-12-17 Ändrad datum: 2008-12-17

ID: 44
Bedömningsdatum: 2008-12-12
Status/skick: Reparationsbehov - Litet
Funktion: God
Funktionsbedömning gäller art: Öring strömlevande
Metodik för funktionsbedömning:
Kommentar: Stor gran har fallit över sista överliggande balk som har gått av. Påverkar dock inte funktionen. Öppnade upp passage (HÖ sida) ca 50 m neströms, träd blockerade hela vattenflödet genom att skräp och dyl fastnade i grenverket. Va temp= 1,6 grader
Uppgiftslämnare: Personnamn