Support  Logga in
 
Bedömning av funktion för fiskväg
Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Jönköpings län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Inmatad datum: 2011-12-14 Ändrad datum: 2011-12-14

ID: 306
Bedömningsdatum: 2011-11-18
Status/skick: Gott
Funktion: Mindre god
Funktionsbedömning gäller art: Öring strömlevande
Metodik för funktionsbedömning:
Kommentar: Vattenhastighet i inloppet till fiskvägen var 2,27m/s + lång väg i deniltrappan bör göra uppvandringen svår. Foto 3682-3685. Mkt nedfallna träd nedströms denilrännan. inget hinder i nuläget. Foto 3693-3694
Uppgiftslämnare: Personnamn