Support  Logga in
 
Bedömning av funktion för fiskväg
Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Norrbottens län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Norrbottens län
Inmatad datum: 2018-10-10 Ändrad datum: 2018-10-10

ID: 1959
Bedömningsdatum: 2018-09-13
Status/skick: Gott
Funktion: Ur funktion
Funktionsbedömning gäller art: Havsöring
Metodik för funktionsbedömning:
Kommentar: Obefintlig attraktionskraft för uppströms vandrande fisk. God passerbarhet uppströms. Dålig attraktionskraft för nedströms vandrande fisk. Risken att fisk vandrar ner genom kraftverket.
Uppgiftslämnare: Personnamn