Support  Logga in
 
Bedömning av funktion för fiskväg
Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Jönköpings län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Inmatad datum: 2018-08-21 Ändrad datum: 2019-04-04

ID: 1818
Bedömningsdatum: 2017-10-12
Status/skick: Reparationsbehov - Litet
Funktion: Mindre god
Funktionsbedömning gäller art: Övrig art
Metodik för funktionsbedömning:
Kommentar:
Uppgiftslämnare: Personnamn