Support  Logga in
 
Bedömning av funktion för fiskväg
Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Jönköpings län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Inmatad datum: 2018-08-21 Ändrad datum: 2019-03-13

ID: 1635
Bedömningsdatum: 2017-04-19
Status/skick: Gott
Funktion: God
Funktionsbedömning gäller art: Öring strömlevande
Metodik för funktionsbedömning:
Kommentar: Fiskvägen består av 14 bassänger, 2,4 m bred invändigt och ca 30 cm öppen slits (enligt dom). Fiskräknare (videoräknare) längst upp visar på god funktion för asp och mört.
Uppgiftslämnare: Personnamn