Support  Logga in
 
Bedömning av funktion för fiskväg
Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Jönköpings län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Inmatad datum: 2018-08-21 Ändrad datum: 2019-03-13

ID: 1604
Bedömningsdatum: 2017-10-11
Status/skick: Gott
Funktion: Ur funktion
Funktionsbedömning gäller art: Öring strömlevande
Metodik för funktionsbedömning:
Kommentar: 19 m lång denilränna med slät botten. Översta intagsdelen utgörs av en 60 cm djup, låglutande ränna utan lameller. På mitten finns det en större vilobassäng. Mynningen på fiskvägen mynnar högt vilket medför avtagande vattennivå och dålig motströmseffekt i nedre delen. Vid besöket var intagsluckan öppen 3 cm och därför alldeles för lite vatten i fiskvägen. Den öppnades 25 cm av en person från kvarnen. Därefter gjorde vi ytterligare mätningar. Bedömning av fiskvägen vid dessa förhållanden är 1, 1, 2, 2 och flöde 180 l/s. Vid riktigt höga flöden i ån kan fisken ha svårt att lokalisera ingången till fiskvägen då den mynnar precis nedanför fallet.
Uppgiftslämnare: Personnamn