Support  Logga in
 
Bedömning av funktion för fiskväg
Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Jönköpings län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Inmatad datum: 2018-06-28 Ändrad datum: 2018-06-28

ID: 1560
Bedömningsdatum: 2017-10-12
Status/skick: Reparationsbehov - Litet
Funktion: Mindre god
Funktionsbedömning gäller art: Öring strömlevande
Metodik för funktionsbedömning:
Kommentar: 1 st vilobassäng. Denilränna i relativt gott skick. Hela 35 m lång men har en vilobassäng på mitten. Bedöms vara partiellt passerbar för öring och övrig fisk (ej ål). Lokalen utgör naturligt partiell hinder. Fiskvägen borde kunna rivas ut och med relativt enkla åtgärder skulle öring kunna vandra förbi hindret och upp till sjön.
Uppgiftslämnare: Personnamn