Support  Logga in
 
Bedömning av funktion för fiskväg
Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Jönköpings län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Inmatad datum: 2017-09-01 Ändrad datum: 2017-09-01

ID: 1495
Bedömningsdatum: 2017-09-27
Status/skick: Reparationsbehov - Stort
Funktion: Ej bedömd
Funktionsbedömning gäller art: Ål
Metodik för funktionsbedömning:
Kommentar: Konstruktionen läcker vatten och träkonstruktionen är gammal
Uppgiftslämnare: Personnamn