Support  Logga in
 
Bedömning av funktion för fiskväg
Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Jönköpings län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Inmatad datum: 2016-12-15 Ändrad datum: 2016-12-15

ID: 1481
Bedömningsdatum: 2016-08-25
Status/skick: Gott
Funktion: Mindre god
Funktionsbedömning gäller art: Lax
Metodik för funktionsbedömning:
Kommentar:
Uppgiftslämnare: Personnamn