Support  Logga in
 
Fiskväg Förhandsgranska/skriv ut


Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Uppsala län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Uppsala län
Inmatad datum: 2015-02-27 Ändrad datum: 2019-03-22

ID 971
Karta
Fiskväg - namn: Fiskväg vid Islandsfallet fyrisån
Fiskvägens läge Northing-koordinat: 6638220
Fiskvägens läge Easting-koordinat: 647963
Fiskvägens läge - höjdläge (Z):
Hindertyp: damm-övrigt
Fiskvägens placering: Huvudfåra
Strand: höger
Togs i bruk år: 2008
Säkerhet för siffran ovan: 1
Faunatyper:
Fiskvägen borttagen:
Fiskvägskategori: Teknisk
Fiskvägstyper:
FiskvägstypUtformningstyp
slitsrännaen slits
Målarter:
Möjliggjord vandringsriktning: båda
Byggmaterial:
Konstruktör: Personnamn
Fallhöjd (m): 2,00
Längd (m): 43,0
Lutning medel (%): 4
Lutning max (%): 4
Medelvattenföring i vattendrag (m3/sek): 8,50
Medelvattenföring i fiskväg (m3/sek): 0,30
Konstant flöde(Q) i fiskväg:
Finns extra lockvatten anordnat:
Inloppskanalriktning: 0
Beskrivning av ev. ombyggnad:
Typ av dokumentation:
Ansvarig för drift: Uppsala kommun
Ägare: Personnamn
Vattendom: M6419-06
Öppen period: Hela året
Uppgiftslämnare - fiskväg: Personnamn
Kommentar:
Åtgärdsplats
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Asptrappa vid Islandsfallet I Fyrisån 6638217647960vattendrag Uppsala
Åtgärd
 ÅtgärdsnamnHuvudåtgärdstypÅtgärdsplatsStatusStartdatumSlutdatumHuvudman
Asptrappa vid Islandsfallet i FyrisånFiskvägar avslutad2008-01-012008-12-31Uppsala kommun
Bilder

  TitelKommentar
VisaINformation Uppföljning http://www.upplandsstiftelsen.se/UserFiles/Archive/501/2014_4Fyrisan_mbilaga.pdf Mer info Fyrisån vattenförbund http://www.fyrisan.se/page.asp?categoryID=23&pageID=28
Visaislandsfalletspånten uppströms har precis tagits bort.

Video

Dokument

  Rubrik
.pdfÖppnaundersökning 2011
.pdfÖppnaundersökning2014
 Bedömning av funktion
  IDBedömningsdatumFunktionStatus/skickArtKommentarUppgiftslämnare
460 2015-05-05 GodGottAspFiskvägen fungerar bra för de flesta förekommande arter. Dock ingen nors registrerad vid provfisken. Fångade arter uppströms fiskvägen: asp, abborre, gädda, benlöja, mört och brax.Personnamn
1763 2017-04-19 Mindre godGottÅl Personnamn
1635 2017-04-19 GodGottÖring strömlevandeFiskvägen består av 14 bassänger, 2,4 m bred invändigt och ca 30 cm öppen slits (enligt dom). Fiskräknare (videoräknare) längst upp visar på god funktion för asp och mört.Personnamn
1893 2017-04-19 GodGottÖvrig art Personnamn