Support  Logga in
 
Fiskväg Förhandsgranska/skriv ut


Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Örebro län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Örebro län
Inmatad datum: 2014-01-31 Ändrad datum: 2014-01-31

ID 924
Karta
Fiskväg - namn: Fiskväg Anderstorpsdammen
Fiskvägens läge Northing-koordinat: 6529039
Fiskvägens läge Easting-koordinat: 469287
Fiskvägens läge - höjdläge (Z):
Hindertyp:
Fiskvägens placering:
Strand:
Togs i bruk år: 2012
Säkerhet för siffran ovan: 1
Faunatyper:
Fiskvägen borttagen:
Fiskvägskategori: Naturlik
Fiskvägstyper:
FiskvägstypUtformningstyp
enkel passage 
Målarter:
Möjliggjord vandringsriktning: båda
Byggmaterial:
Konstruktör:
Fallhöjd (m):
Längd (m):
Lutning medel (%):
Lutning max (%):
Medelvattenföring i vattendrag (m3/sek):
Medelvattenföring i fiskväg (m3/sek):
Konstant flöde(Q) i fiskväg:
Finns extra lockvatten anordnat:
Inloppskanalriktning:
Beskrivning av ev. ombyggnad:
Typ av dokumentation:
Ansvarig för drift:
Ägare:
Vattendom:
Öppen period:
Uppgiftslämnare - fiskväg: Personnamn
Kommentar:
Åtgärdsplats
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Anderstorpsdammen6529047469278dammSKAGERSHOLMSÅNLAXÅ
Åtgärd
 ÅtgärdsnamnHuvudåtgärdstypÅtgärdsplatsStatusStartdatumSlutdatumHuvudman
Fiskväg AnderstorpsdammenFiskvägar avslutad2013-01-012013-12-31Sveaskog
Bilder

Video

Dokument
 Bedömning av funktion
  IDBedömningsdatumFunktionStatus/skickArtKommentarUppgiftslämnare
449 2012-09-01 OsäkerGottÖring strömlevande Personnamn