Support  Logga in
 
Fiskväg Förhandsgranska/skriv ut


Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Värmlands län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Värmlands län
Inmatad datum: 2014-01-31 Ändrad datum: 2014-02-25

ID 854
Karta
Fiskväg - namn: Fiskväg vägtrummor Kvarnbäcken
Fiskvägens läge Northing-koordinat: 6614394
Fiskvägens läge Easting-koordinat: 340841
Fiskvägens läge - höjdläge (Z):
Hindertyp:
Fiskvägens placering:
Strand:
Togs i bruk år: 2009
Säkerhet för siffran ovan: 0
Faunatyper:
Fiskvägen borttagen:
Fiskvägskategori: Teknisk
Fiskvägstyper:
FiskvägstypUtformningstyp
åtgärd vid trummaÅtgärder ovan, nedom befintlig trumma
Målarter:
Möjliggjord vandringsriktning: båda
Byggmaterial:
Konstruktör:
Fallhöjd (m):
Längd (m):
Lutning medel (%):
Lutning max (%):
Medelvattenföring i vattendrag (m3/sek):
Medelvattenföring i fiskväg (m3/sek):
Konstant flöde(Q) i fiskväg:
Finns extra lockvatten anordnat:
Inloppskanalriktning:
Beskrivning av ev. ombyggnad:
Typ av dokumentation: Saknas
Ansvarig för drift: NULL
Ägare:
Vattendom:
Öppen period: Helår
Uppgiftslämnare - fiskväg: Personnamn
Kommentar: NULL
Åtgärdsplats
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Vägtrumma Kvarnbäcken 200 m från Nässjön6614394340841vattendrag Eda
Åtgärd
 ÅtgärdsnamnHuvudåtgärdstypÅtgärdsplatsStatusStartdatumSlutdatumHuvudman
Åtgärd vid vägtrummor KvarnbäckenFiskvägar avslutad2006-01-012009-12-31Eda kommun
Bilder

Video

Dokument