Support  Logga in
 
Fiskväg Förhandsgranska/skriv ut


Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Värmlands län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Inmatad datum: 2014-01-31 Ändrad datum: 2019-06-28

ID 835
Karta
Fiskväg - namn: Fiskväg Gladåker
Fiskvägens läge Northing-koordinat: 6605883
Fiskvägens läge Easting-koordinat: 347853
Fiskvägens läge - höjdläge (Z):
Hindertyp: damm-övrigt
Fiskvägens placering:
Strand: höger
Togs i bruk år: 2003
Säkerhet för siffran ovan: 0
Faunatyper:
Fiskvägen borttagen:
Fiskvägskategori: Teknisk
Fiskvägstyper:
FiskvägstypUtformningstyp
kammartrappaKammare med överfall
Målarter:
Möjliggjord vandringsriktning: uppströms
Byggmaterial:
Konstruktör:
Fallhöjd (m): 3,40
Längd (m): 25,3
Lutning medel (%): 13
Lutning max (%):
Medelvattenföring i vattendrag (m3/sek):
Medelvattenföring i fiskväg (m3/sek):
Konstant flöde(Q) i fiskväg:
Finns extra lockvatten anordnat:
Inloppskanalriktning: 90
Beskrivning av ev. ombyggnad:
Typ av dokumentation: Saknas
Ansvarig för drift: Fvof
Ägare:
Vattendom:
Öppen period: Helår
Uppgiftslämnare - fiskväg: Personnamn
Kommentar: Bassängtrappa byggd vid en damm som tidigare utgjort ett definitivt v-hinder för öring.
Åtgärdsplats
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Gladåker6605883347853vattendrag Arvika
Åtgärd
 ÅtgärdsnamnHuvudåtgärdstypÅtgärdsplatsStatusStartdatumSlutdatumHuvudman
Fiskvägar GladåkerFiskvägar avslutad2002-06-282003-10-24Enskild person
Bilder

  TitelKommentar
Visa2018-05-25 
Visa2018-05-25 

Video

Dokument
 Bedömning av funktion
  IDBedömningsdatumFunktionStatus/skickArtKommentarUppgiftslämnare
1758 2016-09-07 Ur funktionGottÅl Personnamn
1630 2016-09-07 Mindre godGottÖring strömlevandeBetongtrösklar mellan bassängerna. Naturlig botten mellan trösklarna. Fiskvägens början är uppströsklad med stora stenar. Ganska grunda bassänger. Låg fallhöjd 28 cm uppmätt vid ett överfall. Svårpasserbar nedre del vid rådande vattenföring.Personnamn
1888 2016-09-07 Ur funktionGottÖvrig art Personnamn