Support  Logga in
 
Fiskväg Förhandsgranska/skriv ut


Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Värmlands län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Inmatad datum: 2014-01-31 Ändrad datum: 2019-06-28

ID 818
Karta
Fiskväg - namn: Fiskväg Årjäng
Fiskvägens läge Northing-koordinat: 6586285
Fiskvägens läge Easting-koordinat: 336441
Fiskvägens läge - höjdläge (Z):
Hindertyp: damm-övrigt
Fiskvägens placering: Huvudfåra
Strand:
Togs i bruk år: 2000
Säkerhet för siffran ovan: -5
Faunatyper:
Fiskvägen borttagen:
Fiskvägskategori: Teknisk
Fiskvägstyper:
FiskvägstypUtformningstyp
kammartrappaKammare med överfall
Målarter:
Möjliggjord vandringsriktning: båda
Byggmaterial:
Konstruktör:
Fallhöjd (m): 3,80
Längd (m): 20,7
Lutning medel (%): 18
Lutning max (%):
Medelvattenföring i vattendrag (m3/sek):
Medelvattenföring i fiskväg (m3/sek):
Konstant flöde(Q) i fiskväg:
Finns extra lockvatten anordnat:
Inloppskanalriktning: 0
Beskrivning av ev. ombyggnad:
Typ av dokumentation: Saknas
Ansvarig för drift: Fvof
Ägare:
Vattendom:
Öppen period: Helår
Uppgiftslämnare - fiskväg: Personnamn
Kommentar: Bassängtrappa ursprungligen byggd före 1998 (1995 efterkonstruktion). Oklart vad det varit för ursprungligt vandringshinder och vilken passerbarhet det haft för öring.
Åtgärdsplats
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Årjäng6586284336441vattendrag Årjäng
Åtgärd
 ÅtgärdsnamnHuvudåtgärdstypÅtgärdsplatsStatusStartdatumSlutdatumHuvudman
Fiskvägar ÅrjängFiskvägar avslutad1997-06-232000-01-25Enskild person
Bilder

  TitelKommentar
Visa2018-06-11 

Video

Dokument
 Bedömning av funktion
  IDBedömningsdatumFunktionStatus/skickArtKommentarUppgiftslämnare
1750 2016-08-31 Ur funktionReparationsbehov - LitetÅl Personnamn
1622 2016-08-31 Mindre godReparationsbehov - LitetÖring strömlevandeÄldre bassängtrappa som byggs till. Egentligen tröklar som anlagts på naturliga hällar. Ett par grova stockar som fastnat och nästan blockerar en tröskel. Maximal fallhöjd 50 cm. Betongdammen verkar inte ha någon funktion, utrivning bör övervägas.Personnamn
1880 2016-08-31 Ur funktionReparationsbehov - LitetÖvrig art Personnamn