Support  Logga in
 
Fiskväg Förhandsgranska/skriv ut


Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen Östergötland Ändrad av organisation: Länsstyrelsen Östergötland
Inmatad datum: 2014-01-09 Ändrad datum: 2017-12-01

ID 796
Karta
Fiskväg - namn: Motala ström Strömparken
Fiskvägens läge Northing-koordinat: 6494959
Fiskvägens läge Easting-koordinat: 568828
Fiskvägens läge - höjdläge (Z):
Hindertyp: damm-vattenkraftverk
Fiskvägens placering: Ny fåra
Strand: höger
Togs i bruk år: 2013
Säkerhet för siffran ovan: 0
Faunatyper:
Fiskvägen borttagen:
Fiskvägskategori: Naturlik-Teknisk
Fiskvägstyper:
FiskvägstypUtformningstyp
omlöp 
slitsrännaflera slitsar
Målarter:
Möjliggjord vandringsriktning: båda
Byggmaterial:
Konstruktör: Personnamn
Fallhöjd (m):
Längd (m):
Lutning medel (%):
Lutning max (%):
Medelvattenföring i vattendrag (m3/sek):
Medelvattenföring i fiskväg (m3/sek):
Konstant flöde(Q) i fiskväg:
Finns extra lockvatten anordnat:
Inloppskanalriktning:
Beskrivning av ev. ombyggnad:
Typ av dokumentation: Foto+Ritning
Ansvarig för drift:
Ägare:
Vattendom:
Öppen period:
Uppgiftslämnare - fiskväg: Personnamn
Kommentar: beskrivning kompletteras när vi får in bättre underlag
Åtgärdsplats
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Strömparken6495191568808vattendrag Norrköping
Åtgärd
 ÅtgärdsnamnHuvudåtgärdstypÅtgärdsplatsStatusStartdatumSlutdatumHuvudman
StrömsparkenFiskvägar avslutad2011-01-012013-12-31Norrköpings kommun
Bilder

  TitelKommentar
VisaNedre regleringslucka - StrömparkenNedersta regleringsluckan för utlopp till Motala Ström
VisaSlitsränna - StrömsparkenNedersta delen av fiskvägen innan utloppet i Motala Ström
VisaFiskräknare - StrömparkenEn fiskräknare placerad mellan slitsrännan och omlöpet.
VisaOmlöp - StrömparkenOmlöpet med kantvegetation och lekbotten.
VisaOmlöp, mellandelen - StrömparkenOmlöpets mellersta del med gångbro över.
VisaOmlöpets övre del - StrömparkenÖversta naturliga delen av omlöpet invid lekpark med lugnflytande vatten och öar till vilka man kan ta sig.
VisaBetongränna - StrömparkenÖversta delen av fiskvägen, övergång till betongränna under bro.
VisaBetongrännaRännan i betong som fortsätter efter kanten av Motala Ström under bro till Hästskodammen.
VisaIntaget till fiskvägUtloppet från Hästskodammen vid dammkrönet.

Video

Dokument