Support  Logga in
 
Fiskväg Förhandsgranska/skriv ut


Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen Östergötland Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Inmatad datum: 2014-01-08 Ändrad datum: 2019-04-04

ID 787
Karta
Fiskväg - namn: Svintunaån, svintuna kvarn
Fiskvägens läge Northing-koordinat: 6502963
Fiskvägens läge Easting-koordinat: 580740
Fiskvägens läge - höjdläge (Z):
Hindertyp: damm-övrigt
Fiskvägens placering: Huvudfåra
Strand:
Togs i bruk år: 1998
Säkerhet för siffran ovan: 5
Faunatyper:
Fiskvägen borttagen:
Fiskvägskategori: Teknisk
Fiskvägstyper:
FiskvägstypUtformningstyp
denilränna 
kammartrappa 
Målarter:
Möjliggjord vandringsriktning: båda
Tidigare angivet byggmaterial: Trä och betong
Byggmaterial:
Konstruktör: Personnamn
Fallhöjd (m): 3,70
Längd (m): 19,0
Lutning medel (%): 19
Lutning max (%):
Medelvattenföring i vattendrag (m3/sek):
Medelvattenföring i fiskväg (m3/sek):
Konstant flöde(Q) i fiskväg:
Finns extra lockvatten anordnat:
Inloppskanalriktning: 90
Beskrivning av ev. ombyggnad:
Typ av dokumentation: Foto+Ritning
Ansvarig för drift:
Ägare:
Vattendom:
Öppen period:
Uppgiftslämnare - fiskväg: Personnamn
Kommentar: Kombination av denilränna och kammartrappa
Åtgärdsplats
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Svintuna kvarn6503052580750vattendrag Norrköping
Åtgärd
 ÅtgärdsnamnHuvudåtgärdstypÅtgärdsplatsStatusStartdatumSlutdatumHuvudman
Svintunaån. Fiskvägar Svintuna kvarnFiskvägar avslutad1998-01-011998-12-31Enskild person
Bilder

  TitelKommentar
VisaFiskväg vid kvarnen 

Video

Dokument
 Bedömning av funktion
  IDBedömningsdatumFunktionStatus/skickArtKommentarUppgiftslämnare
441 2014-01-08 GodEj bedömdHavsöringFiskräknaren är borttagen. Fungerade mindre bra p.g.a. löv och skräp fastnade i öppningen.Personnamn
1732 2017-10-11 Ur funktionGottÅl Personnamn
1604 2017-10-11 Ur funktionGottÖring strömlevande19 m lång denilränna med slät botten. Översta intagsdelen utgörs av en 60 cm djup, låglutande ränna utan lameller. På mitten finns det en större vilobassäng. Mynningen på fiskvägen mynnar högt vilket medför avtagande vattennivå och dålig motströmseffekt i nedre delen. Vid besöket var intagsluckan öppen 3 cm och därför alldeles för lite vatten i fiskvägen. Den öppnades 25 cm av en person från kvarnen. Därefter gjorde vi ytterligare mätningar. Bedömning av fiskvägen vid dessa förhållanden är 1, 1, 2, 2 och flöde 180 l/s. Vid riktigt höga flöden i ån kan fisken ha svårt att lokalisera ingången till fiskvägen då den mynnar precis nedanför fallet.Personnamn
1862 2017-10-11 Ur funktionGottÖvrig art Personnamn