Support  Logga in
 
Fiskväg Förhandsgranska/skriv ut


Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Jönköpings län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Inmatad datum: 2008-12-17 Ändrad datum: 2019-06-28

ID 72
Karta
Fiskväg - namn: Denilränna, Södra Vallsjöns utlopp
Fiskvägens läge Northing-koordinat: 6369272
Fiskvägens läge Easting-koordinat: 421751
Fiskvägens läge - höjdläge (Z): 198
Hindertyp: damm-övrigt
Fiskvägens placering: Naturlig sidogren
Strand: vänster
Togs i bruk år: 1995
Säkerhet för siffran ovan: 5
Faunatyper:
Fiskvägen borttagen:
Fiskvägskategori: Teknisk
Fiskvägstyper:
FiskvägstypUtformningstyp
denilränna 
Målarter:
Möjliggjord vandringsriktning: båda
Tidigare angivet byggmaterial: Trä
Byggmaterial:
Konstruktör:
Fallhöjd (m): 4,60
Längd (m): 35,0
Lutning medel (%):
Lutning max (%):
Medelvattenföring i vattendrag (m3/sek): 1,32
Medelvattenföring i fiskväg (m3/sek): 0,49
Konstant flöde(Q) i fiskväg:
Finns extra lockvatten anordnat:
Inloppskanalriktning: 0
Beskrivning av ev. ombyggnad:
Typ av dokumentation: Foto+Skiss
Ansvarig för drift:
Ägare:
Vattendom:
Öppen period: Hela året
Uppgiftslämnare - fiskväg: Personnamn
Kommentar: Kommentarer från FUG inventering 2017-10-12. 1 st vilobassäng. Denilränna i relativt gott skick. Hela 35 m lång men har en vilobassäng på mitten. Bedöms vara partiellt passerbar för öring och övrig fisk (ej ål). Lokalen utgör naturligt partiell hinder. Fiskvägen borde kunna rivas ut och med relativt enkla åtgärder skulle öring kunna vandra förbi hindret och upp till sjön.
Åtgärdsplats
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Södra Vallsjöns utlopp6369272421749vattendrag Gislaved
Åtgärd
 ÅtgärdsnamnHuvudåtgärdstypÅtgärdsplatsStatusStartdatumSlutdatumHuvudman
Denilränna Södra Vallsjöns utloppFiskvägar avslutad1994-01-011994-12-31Gislaveds kommun
Bilder

  TitelKommentar
VisaDel av denilrännan. 
VisaDel av denilrännan. 
VisaDenilrännans utlopp. 
VisaVandringshinder. 
VisaInloppet till denilrännan. 
Visa2018-06-11 

Video

Dokument
 Bedömning av funktion
  IDBedömningsdatumFunktionStatus/skickArtKommentarUppgiftslämnare
44 2008-12-12 GodReparationsbehov - LitetÖring strömlevandeStor gran har fallit över sista överliggande balk som har gått av. Påverkar dock inte funktionen. Öppnade upp passage (HÖ sida) ca 50 m neströms, träd blockerade hela vattenflödet genom att skräp och dyl fastnade i grenverket. Va temp= 1,6 graderPersonnamn
306 2011-11-18 Mindre godGottÖring strömlevandeVattenhastighet i inloppet till fiskvägen var 2,27m/s + lång väg i deniltrappan bör göra uppvandringen svår. Foto 3682-3685. Mkt nedfallna träd nedströms denilrännan. inget hinder i nuläget. Foto 3693-3694Personnamn
1688 2017-10-12 Ur funktionReparationsbehov - LitetÅl Personnamn
1560 2017-10-12 Mindre godReparationsbehov - LitetÖring strömlevande1 st vilobassäng. Denilränna i relativt gott skick. Hela 35 m lång men har en vilobassäng på mitten. Bedöms vara partiellt passerbar för öring och övrig fisk (ej ål). Lokalen utgör naturligt partiell hinder. Fiskvägen borde kunna rivas ut och med relativt enkla åtgärder skulle öring kunna vandra förbi hindret och upp till sjön.Personnamn
1818 2017-10-12 Mindre godReparationsbehov - LitetÖvrig art Personnamn